Bloedgroepen bij de hond en de kat

Hoe ver de geschiedenis van de bloedtransfusies exact terug gaat is niet geheel duidelijk.  Zeker is wel dat rond het midden van de 17e eeuw de Franse arts Jean Baptiste Denis bloed van lammeren toediende aan mensen. Bij deze vroege bloedtransfusies traden dus dieren op als donor. Het zou echter nog enkele eeuwen duren voordat dieren ook bloed gingen ontvangen. Heden ten dage is het toedienen van een bloedproduct aan een hond of een kat een regelmatig uitgevoerde behandeling geworden. De Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland  levert jaarlijks vele eenheden bloed en plasma aan dierenartsen in Nederland en België, en het aantal groeit nog steeds sterk.

Voor het veilig toedienen van bloed aan dieren gelden dezelfde regels en voorzorgen als bij mensen. De vele overeenkomsten tussen de erythrocyten van mensen, honden en katten maken dat bij veterinaire bloedtransfusies nogal eens gebruik gemaakt wordt van  de kennis en ervaring met betrekking tot bloedtransfusies bij de mens. Er zijn echter ook verschillen tussen diverse species en dat laatste is zeker het geval waar het gaat om de bloedgroepen.

 

Bloedgroepen bij de hond

 

Al  snel na de ontdekking van het humane ABO bloedgroepsysteem door Landsteiner ontdekten Von Dungern en Hirszfeld in 1910 een viertal bloedgroepen bij honden. In 1962 publiceerden Swisher en Young(1) de resultaten van een studie naar de mechanismen van afbraak van erythrocyten, waarbij de hond als diermodel gebruikt was. Zeven bloedgroepantigenen werden door hen bij deze diersoort geïdentificeerd, die met de letters A t/m G aangeduid werden. Vervolgens werd een vijftal bloedgroepen ontdekt  door achtereenvolgens Bowdler et al (2), Suzuki et al (3), Colling and Saison (4) en Symons and Bell (5). Nog onlangs, in 2007, is een nieuw bloedgroepsysteem bij de hond ontdekt dat de naam DAL heeft gekregen, vanwege het feit dat bij Dalmatische honden dit antigeen vaak ontbreekt(6) .

 

Nadat aanvankelijk de letters A, B, C etc. gebruikt werden voor de naamgeving worden tegenwoordig de meeste bloedgroepen bij honden aangeduid met de letters DEA (Dog Erythrocyte Antigen), gevolgd door een volgnummer. Inmiddels zijn 13 bloedgroepsystemen beschreven bij de hond, waarvan een aantal genetisch en chemisch nog niet volledig  getypeerd  is (zie tabel 1). Met commercieel verkrijgbare antisera kunnen momenteel vijf bloedgroepantigenen aangetoond worden met behulp van een agglutinatie reactie. Tabel 1 geeft een overzicht met in de derde kolom de incidentie en in kolom vier de eventuele aanwezigheid van natuurlijke antistoffen.

DEA Oude naam Incidentie (%) Natuurlijke antistoffen
1 A 62 Nee
3 B 6 % 20 %
4 C 98 % Nee
5 D 23 % 10 %
7 Tr 45 % 50 %
DAL Waarschijnlijk algemeen voorkomend.Ontbreekt soms bij Dalmatiers Nee

Tabel 1 De belangrijkste bloedgroepen bij de hond

 

Ziektekostenverzekeringen

De mogelijkheden voor de behandeling van honden en katten zijn de laatste jaren enorm toegenomen. De kosten van een behandeling kunnen echter snel oplopen. Gelukkig is er tegenwoordig de mogelijkheid om een ziektekostenverzekering voor hond, kat  of konijn af te sluiten. Er zijn diverse verzekeraars die een dergelijke ziektekostenverzekering voor uw huisdier aanbieden.

Stelt u zich eens voor: uw hond komt onder een auto en blijkt een botbreuk te hebben die geopereerd moet worden. Of er wordt een kwaadaardig gezwel vastgesteld bij uw hond en het dier moet behandeld worden met een chemokuur. Gelukkig is er tegenwoordig erg veel mogelijk in de diergeneeskunde: moderne onderzoekstechnieken, uitgebreide operaties, bloedtransfusies en behandelingen met chemokuren maken dat veel dieren die vroeger dood zouden gaan nu behandeld kunnen worden. Al deze moderne behandelmogelijkheden hebben echter één overeenkomst: ze zijn duur! En de kosten van een behandeling zijn niet zelden de reden om een hond of kat in te laten slapen in plaats van te laten behandelen.

Gelukkig is het tegenwoordig mogelijk om een huisdier te verzekeren tegen ziektekosten. Door een ziektekostenverzekering voor uw hond of kat af te sluiten hoeven de kosten niet meer de reden te zijn om van behandeling af te zien. Bij sommige verzekeringen hoeft u de behandelkosten zelfs niet meer voor te schieten en brengen wij de kosten rechtstreeks bij de verzekeraar in rekening. De bekendste verzekeringen zijn die van Petplan, Proteq en de Ohra, maar ook de Hema en het Kruidvat bieden een ziektekostenverzekering voor uw hond of kat. Vergelijkt u de voorwaarden nauwkeurig. Ze verschillen nogal tussen de diverse pakketten en maatschappijen.

 

Gespreide betaling van de nota

 

 

Uw hond of kat heeft bloedarmoede…wat nu?

Ook bij honden en katten komen aandoeningen voor waarbij het bloed niet voldoende meer in staat is om de normale taken naar behoren uit te voeren. Er is een flink aantal bloedziekten bij huisdieren bekend. Afbraak van bloedcellen, stollingsstoornissen, vergiftigingen, infecties, bloedparasieten, afwijkingen aan de rode bloedcellen, bloedkanker enz.  Zeer verschillende bloedziekten met verschillende oorzaken, maar vaak wel met hetzelfde gevolg: bloedarmoede. En omdat de belangrijkste functie van het bloed, het transport van zuurstof, letterlijk van levensbelang is, leidt bloedarmoede al snel tot een levensbedreigende situatie waarbij snel en deskundig ingrijpen noodzakelijk is. Dierenarts Cris van der Meiden, oprichter van de Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland, heeft zich gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van honden en katten met bloedziekten. Dit vakgebied wordt de hematologie genoemd.

Waarom behandelcentrum voor bloedziekten?

Deskundigheid en ervaring op het gebied van de diagnostiek en behandeling van bloedziekten bij honden en katten

  • Snelle diagnose door uitgebreide laboratoriumfaciliteit
  • Bloed en bloedproducten van diverse bloedgroepen aanwezig
  • Intensive care opname met 24 uurs bewaking\
  • 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week
  • Behandeling wordt vergoed door de meeste ziektekostenverzekeraars

Meer weten of een afspraak maken?

U kunt ons op werkdagen telefonisch bereiken van 9.00 tot 17.00 uur. Een e-mail kunt u sturen sturen naar behandelcentrum@evbn.nl

 

Spoed

Ook voor spoedgevallen kunt u bellen met 0548 618 865. Buiten de openingstijden wordt u automatisch doorverbonden met de dierenarts van dienst.