Informatie voor dierenartsen

Algemeen

Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland, een standaard in bloed en bloedproducten voor honden en katten De Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland levert bloed en bloedproducten aan dierenartsen in Nederland, Belgie en Duitsland. Daarnaast biedt de EVBN de volgende diensten aan:

  • Het verstrekken van achtergrondinformatie aan dierenartsen over indicaties, gebruik en toediening van bloed en bloedproducten.
  • Het adviseren van dierenartsen bij de diagnostiek en behandeling van hematologische patiënten.
  • Verzorgen van lezingen over diverse onderwerpen uit de veterinaire hematologie.
  • Het uitvoeren van laboratoriumonderzoeken voor dierenartsen.
  • Het op verwijzing behandelen van patiënten met hematologische problemen.

Producten

Packed Cells hond

Dit product wordt verkregen door het bloed 10 minuten te centrifugeren met een snelheid van 3500 TPM, waardoor er een scheiding ontstaat tussen het plasma en de cellen. Het plasma wordt verwijderd en aan de cellen wordt een bewaarvloeistof toegevoegd. Packed Cells bevat rode bloedcellen en een geringe hoeveelheid plasma. Packed cells zijn beschikbaar in eenheden van ongeveer 300 ml. en is leverbaar van zowel DEA 1 negatieve als DEA 1 positieve honden. Op verzoek kan de zak gesplitst worden in twee kleinere eenheden van 150 ml. Packed Cells zijn geïndiceerd in geval van ernstige anemie waarbij geen sprake is van hypovolemie.  Packed cells zijn na afname maximaal 40 dagen houdbaar bij een constante temperatuur van 2 tot 6 graden Celsius.

Fresh Frozen Plasma hond

Fresh Frozen Plasma (FFP) is de plasmafractie van het bloed die binnen zes uur na afname is diepgevroren. Het bevat de diverse bloedeiwitten inclusief de stollingsfactoren. Ook de labiele factoren V, VIII en de Von Willebrandfactor komen in Fresh Frozen Plasma voor in concentraties, vergelijkbaar met die in vivo. Plasma wordt ingevroren geleverd in eenheden van 250 tot 300 ml. De indicaties voor FFP zijn onder andere hypoproteïnaemie, aangeboren en verkregen stollingsstoornissen en pancreatitis. Omdat ook de immuunglobulinen in FFP aanwezig zijn kan het product waardevol zijn bij de behandeling van infectieuze aandoeningen, zoals de ziekte van Parvo. Fresh Frozen Plasma is een jaar houdbaar bij een temperatuur van maximaal -18 en 2 jaar bij maximaal -32 graden Celsius. Na verloop van deze periode vervalt het product tot Frozen Plasma (FP). Het verschil tussen FFP en FP is dat in Frozen Plasma geen garanties meer gegeven kunnen worden voor de labiele stollingsfactoren V en VIII en de Von Willebrandfactor. Indicaties voor het gebruik van Frozen Plasma zijn dan ook dezelfde als die voor Fresh Frozen Plasma met uitzondering van de behandeling van stollingsproblemen tengevolge van een tekort aan een van de labiele factoren. Frozen Plasma is 4 jaar houdbaar bij -18 graden Celsius.

Volbloed kat

Voor de kat is volbloed verkrijgbaar in eenheden van ongeveer 60 ml. Het is afgenomen bij dieren die gecontroleerd worden op FeLV, FIV en Mycoplasma haemofelis. Volbloed kat met de bloedgroep A wordt door de EVBN op voorraad gehouden. Vanwege de geringe vraag wordt bloed met de bloedgroep B alleen op afroep afgenomen. In de meeste gevallen is het mogelijk om op korte termijn een afname te regelen. Kattenbloed met de bloedgroep B is om die reden meestal binnen enkele uren leverbaar.

Plasma paard

Het plasma is gewonnen van klinisch gezonde donorpaarden in eigendom van Dierenkliniek Wolvega. De donorpaarden zijn separaat gehuisvest op een bedrijf waarvoor geldt dat er geen paarden van en naar het bedrijf komen op reguliere basis. Alle paarden zijn getest en negatief bevonden op hemagglutinerende en hemolyserende antistoffen en op via bloed overdraagbare aandoeningen als Equine Infectieuze Anaemie, Equine Virus Arthritis, Piroplasmose, Hepacivirus en Parvovirus. Alle paarden zijn conform de richtlijnen van de fabrikant gevaccineerd tegen Influenza, EHV1,4, Tetanus en Streptococcus equi subsp equi.

Het bloed wordt afgenomen door Dierenkliniek Wolvega en vervolgens vervoerd naar de EVBN. Daar wordt het verder verwerkt, opgeslagen en uitgeleverd.

 

Rapid Vet-H bloedgroeptest voor katten

Eenvoudig in de praktijk uitvoerbare test voor het aantonen van A of B antigeen. Een druppel bloed wordt op het reactievenster gemengd met de anti A en anti B antistoffen. Agglutinatie toont aan dat het bloedgroepantigeen aanwezig is. 

Rapid Vet-H bloedgroeptest voor honden

Eenvoudig in de praktijk uitvoerbare test voor heet aantonen van DEA 1 antigeen. Een druppel bloed wordt op het reactievenster gemengd met de anti DEA 1 antistoffen. Agglutinatie toont aan dat het bloedgroepantigeen aanwezig is.

 

Hemo-Nate® filter

Bloed en bloedplasma dienen uitsluitend via een geschikt filter te worden toegediend. Het Hemo-Nate® filter kan gebruikt worden wanneer het bloed of plasma toegediend wordt met een spuitpomp, of in combinatie met een toedieningssysteem dat niet voorzien is van een geschikt filter. Het filter is voorzien van Luer-lock koppelingen en kan direct op IV canule gezet worden, of in de aanvoerslang worden geplaatst. Het filter is voor eenmalig gebruik.

Codan® transfusiesysteem

Dit infuussysteem is speciaal bedoeld voor het toedienen van bloed of bloedplasma. Het bevat een grote druppelkamer met een speciaal filter.  Door de dubbele spike is het mogelijk om tegelijkertijd twee zakken aan te sluiten, bijvoorbeeld een zak Packed Cells en een zak met NaCl.

Transport

Voor het transport van van de bloedproducten naar de behandelende dierenarts is een aantal mogelijkheden:

Via de pakketdienst

Niet spoedeisende transporten binnen Nederland en België kunnen verzorgd worden door Circuit sneltransport. Bloed wordt verpakt in een koelbox waarin de temperatuur minimaal 24 uur onder de 8 graden blijft. Plasma wordt verstuurd in droog ijs bij een temperatuur van -90 graden. Bestellingen die voor 13.00 uur worden doorgegeven zullen in het algemeen dezelfde dag nog verzonden worden. LET OP: De pakketdienst garandeert dat 96% van de pakketten de volgende dag bezorgd worden. Mocht u 100% zekerheid willen dan is deze manier van transport dus niet geschikt. In dat geval adviseren wij u on gebruik te maken van onze koeriersdienst.

Per spoedkoerier

Voor spoedeisende transporten heeft de EVBN een spoedkoeriersdienst die 7 dagen per week en 24 uur per etmaal beschikbaar is. De levertijd is uiteraard afhankelijk van de afstand die gereden moet worden. In het algemeen zal de koerier 45 minuten na de bestelling vertrekken naar het afleveradres.

Eigen vervoer

Uitsluitend tijdens kantooruren is het mogelijk het bloed op te halen in Nijverdal. Hiervoor dient vooraf telefonisch een afspraak gemaakt te worden. Bloed of bloedplasma worden uitsluitend meegegeven nadat de EVBN daarvoor opdracht heeft gekregen van de behandelende dierenarts. Het bloed kan bij afhalen niet worden betaald, hiervoor krijgt de dierenarts naderhand een factuur toegestuurd. Het op (laten) halen van bloedproducten is uitsluitend mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Buiten deze uren wordt het transport verzorgd door de koeriersdienst.

Abonnement

Dierenartsen of samenwerkende dierenartspraktijken die bloed in voorraad willen hebben kunnen een abonnement afsluiten bij de EVBN. Dit kan aantrekkelijk zijn omdat het bloed dan altijd snel beschikbaar is, zonder dat hoge kosten voor een spoedkoerier gemaakt moeten worden.

Hoe werkt het?

Iedere 4 weken wordt, op een vooraf bepaalde dag, automatisch het bloed geleverd waarvoor het abonnement is afgesloten. De EVBN garandeert een houdbaarheid van 32 dagen. Het bloed is dan minstens houdbaar tot de volgende levering. In principe wordt DEA 1.1 positief bloed geleverd. Bij een abonnement van 3 zakken per maand kan 1 zak DEA 1.1 negatief geleverd worden. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden. Het vervoer wordt verzorgd door PostNL waardoor de transportkosten beperkt blijven. Het bloed wordt geleverd tegen een gereduceerd tarief. Bij verbruik kan, op bestelling, een vervangende zak geleverd worden. De EVBN streeft er in dat geval naar om het bloed te vervangen door een zak met minimaal de resterende houdbaarheid van de verbruikte zak.

Aanvraagformulier laboratoriumonderzoek

Laboratorium

De EVBN beschikt over een uitgebreid laboratorium waar een groot aantal onderzoeken gedaan kan worden. Voor doorgestuurde patienten betekent dit dat het in veel gevallen mogelijk is om op korte termijn een diagnose te stellen op basis waarvan een prognose afgegeven en een therapie ingesteld kan worden. Omdat een deel van de anemiepatiënten spoedpatiënten zijn is deze onafhankelijkheid van externe laboratoria, vooral tijdens de weekeinden, een groot voordeel. Naast algemeen chemisch en hematologisch bloedonderzoek, microscopische beoordeling van uitstrijkjes van bloed en beenmergbiopten, Coombs test en reticulocytentelling beschikt het laboratorium van de EVBN over mogelijkheden voor bloedgroeptypering en stollingsonderzoek.

Bloedgroeptypering

Bloedgroeptypering is van belang voor het geven van een bloedtransfusie. Bij honden is het DEA 1.1 bloedgroepsysteem van belang in verband met het optreden van ernstige transfusiereacties. Doordat honden van nature geen antistoffen hebben tegen het DEA 1.1 antigeen is dit risico bij een eerste transfusie klein. In verband met mogelijke sensibilisatie is het echter ook bij een eerste transfusie van belang om de bloedgroep te laten bepalen. Neem hiervoor een monster voordat de transfusie gegeven wordt. Bij katten is het AB systeem van belang. Omdat bij katten van nature wel antistoffen voorkomen, dient ook bij een primotransfusie sprake te zijn van bloedgroepcompatibiliteit.

Stollingsonderzoek

Een aantal stollingstijden kan in het laboratorium van de EVBN bepaald worden. Stollingsonderzoek is van  belang voor de diagnostiek van aangeboren stollingsproblemen zoals de ziekte van von Willebrand en de Haemophilie A. Verder speelt stollingsonderzoek een rol bij verdenking op vergiftiging met een coumarine derivaat (rattengif). Dierenartsen die bloedmonsters in willen sturen dienen er rekening mee te houden dat stollingsonderzoek slechts mogelijk is in met citraat onstolbaar gemaakt bloed. Voor een betrouwbare uitslag dient het monster binnen twee uur op het laboratorium te zijn. Om die reden kan het handiger zijn om de patient te sturen in plaats van een bloedmonster.

Cytologie bloeduitstrijk en beenmergbiopt

De cytologie van een uitstrijkje van het perifere bloed is een van de belangrijkste pijlers van het hematologisch onderzoek. Hiervoor is een ongekleurd uitstrijkje nodig van EDTA-bloed. Voor een goede beoordeling dient het uitstrijkje van uitstekende kwaliteit te zijn. S.v.p. ook altijd een EDTA bloedmonster meesturen.

Coombs test

Wij voeren een polyvalente Coombs test uit, zowel voor de hond als voor de kat. Hiervoor is EDTA bloed nodig.

Reticulocytentelling

De reticulocytentelling wordt uitgevoerd om een kwantitatieve inschatting te maken van de mate van regeneratie. Ook voor dit onderzoek is EDTA bloed nodig.

Het doorsturen van patiënten

Dierenartsen kunnen honden en katten met hematologische problemen doorsturen naar de EVBN voor onderzoek en behandeling. Doorgestuurde patiënten worden behandeld door dierenarts Cris van der Meiden. De EVBN beschikt over een uitgebreid laboratorium waar diverse hematologische bloedonderzoeken gedaan kunnen worden. Vooral bij spoedpatiënten en tijdens het weekeinde is deze onafhankelijkheid van externe laboratoria van groot belang.

Anemie

Bij anemie patiënten zal in het algemeen eerst onderzoek gedaan worden naar de oorzaak van de bloedarmoede. Dieren met een ernstige, levensbedreigende anemie zullen direct na opname en voorafgaand aan de onderzoeken een bloedtransfusie krijgen ter stabilisatie. Vanwege de uitgebreide laboratorium faciliteit is het in veel gevallen mogelijk om binnen een dag de oorzaak van de anemie vast te stellen, waarna met de eigenaar kan worden overlegd over de mogelijkheden van  behandeling en de prognose. Nogal eens is het noodzakelijk een anemiepatiënt meerdere dagen op te nemen.

Stollingsproblemen

Dieren die verdacht worden van een aangeboren of verkregen probleem met de bloedstolling kunnen voor onderzoek doorgestuurd worden naar de EVBN. In het algemeen zal opname niet nodig zijn, en kan de patiënt mee terug naar huis nadat het diagnostische materiaal is verzameld. Uitzonderingen worden gevormd door dieren die ernstig bloeden of veel bloed verloren hebben. Ook bij stollingsproblemen ten gevolge van trombopenie is opname vaak noodzakelijk.

Opname

De EVBN beschikt over een opname-afdeling met 24 uurs bewaking. Tijdens het verblijf van de patiënt wordt de eigenaar dagelijks op de hoogte gebracht van de toestand van het huisdier en de voortgang van de behandeling.

Nabehandeling

Na onderzoek en behandeling wordt de eigenaar terug verwezen naar de eigen dierenarts. Deze kan dagelijks telefonisch contact opnemen met de EVBN voor overleg over de verdere behandeling van de patiënt.

Rapportage

Verwijzende dierenartsen krijgen een schriftelijk verslag van de doorgestuurde patiënt. In het algemeen zal er ook telefonisch overleg zijn met een van de EVBN dierenartsen over het verloop van de onderzoeken en de behandeling.

Bestellen

De bloedproducten van de EVBN worden uitsluitend geleverd aan dierenartsen. Laboratoriumproducten kunnen ook door anderen worden besteld. Niet spoedeisende bestelling kunnen zowel telefonisch als per e-mail geplaatst worden. Na ontvangst van de bestelling zullen wij deze bevestigen en aangeven wanneer en op welke wijze het transport zal plaatsvinden. Eventueel nemen wij contact met u op om e.e.a. af te stemmen.

LET OP: Spoedeisende bestelling kunnen uitsluitend telefonisch geplaatst worden. Wij zijn hiervoor 24/7 bereikbaar.
0031 (0) 548 618865