Informatie voor donoreigenaren

Bloed geven

Een bloedbank kan natuurlijk niet bestaan zonder donoren. En een veterinaire bloedbank heeft honden en katten nodig die bloed kunnen geven. Wij komen daarom graag in contact met eigenaren van honden of katten die hun dier bloeddonor willen laten worden. Het ras maakt niet uit. Of u nu een Duitse herder hebt of een poedel, een Perzische kat of een kruising, ze zijn allemaal welkom want hondenbloed is hondenbloed en kattenbloed is kattenbloed. Wel stellen we een aantal andere voorwaarden:

  • Honden moeten een gezond gewicht van minstens 22 en katten van minstens 4 kg hebben.
  • Zowel honden als katten moeten minstens 1 jaar oud zijn. Een maximum leeftijd voor donoren is er niet.
  • Donoren moeten gezond zijn.
Het gezondheidsonderzoek

Voordat uw hond of kat donor kan worden wordt het dier uitgebreid lichamelijk onderzocht en wordt er een bloedonderzoek gedaan. Deze onderzoeken zijn van belang om vast te stellen of uw hond gezond is. Alleen gezonde honden mogen namelijk bloed geven. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen: In de eerste plaats willen wij dat de donor op geen enkele wijze last krijgt van de bloedafname. Gezonde honden ondervinden nauwelijks hinder van een donatie en hebben het afgenomen bloed in enkele dagen weer aangemaakt. We moeten dan wel zeker weten dat uw hond niet aan een sluimerende ziekte lijdt. De tweede reden is dat we met het bloed geen ziekten over willen brengen op het dier dat het bloed gaat ontvangen. Als onderdeel van het bloedonderzoek zal ook de bloedgroep van uw hond bepaald worden. Het uitgebreide onderzoek zal, afhankelijk van de leeftijd van het dier, jaarlijks of halfjaarlijks herhaald worden. Een eenvoudig lichamelijk en bloedonderzoek vindt plaats voorafgaand aan iedere bloedafname.

De gang van zaken

Als uw hond geschikt is bevonden als bloeddonor dan zullen wij u vier tot zes maal per jaar oproepen voor een donatie. Voor de donatie wordt de hond in zijligging gelegd en wordt een klein plekje aan de hals geschoren. Vervolgens wordt de naald ingebracht in het grote bloedvat aan de hals van de hond waarna het bloed in de zak kan stromen. Na vijf tot zeven minuten is ongeveer 450 ml. bloed afgenomen en wordt de afname beëindigd. Na afloop krijgt de hond een beloning.

Katten

Katten laten het maar zelden toe dat een zakje bloed wordt afgenomen. Ze krijgen om die reden een licht roesje waarna de afname van ongeveer 50 ml. bloed probleemloos verloopt. Na ongeveer een uur zijn ze weer wakker en kunnen ze naar huis.

Wat wordt er met het bloed gedaan?

Na afname worden de bloedcellen en het bloedplasma van elkaar gescheiden. De bloedcellen kunnen gebruikt worden voor dieren met bloedarmoede. Het bloedplasma wordt gebruikt voor allerlei ziekten waaronder stollingsproblemen, alvleesklierontsteking en leveraandoeningen. De bloedproducten worden gekoeld of ingevroren bewaard en kunnen, als daar behoefte aan is, vervoerd worden naar dierenartsen in Nederland, België en Duitsland.  De EVBN heeft de laatste jaren met behulp van het gedoneerde bloed al enkele duizenden honden en katten kunnen helpen. Een flink deel daarvan zou zonder het bloed van de donoren niet meer geleefd hebben!

Aanmelding

U kunt uw hond aanmelden als donor door het donoraanmeldingsformulier volledig in te vullen.

De bloeddonatie in beeld

De hond wordt op de rechter zijde gelegd. De meeste dieren laten dit, zeker na enige oefening, goed toe. Sommige honden krijgen een kortdurend roesje dat ongeveer een kwartier werkt. Geruststellende woorden van de baas werken vaak ook erg goed, en vergeet niet de uitgebreide ervaring van deze dames.

Het bloedvat wordt aangeprikt en de naald wordt in het vat geschoven. Dit geeft nauwelijks ongemak voor de hond en er wordt vrijwel niet op gereageerd. Direct wanneer de naald is geplaatst begint het bloed te stromen. Via een slangetje loopt het in een opvangzak die in een mengapparaat ligt. Omdat de menger ongeveer een meter onder de hond staat zorgt de zwaartekracht voor een vlotte doorstroom.

Tijdens de gehele bloedafname wordt de naald gefixeerd door een van de assistentes. Zij zorgt er voor dat de naald in het bloedvat blijft, ook wanneer de hond zijn kop een keer beweegt.

Tijdens de afname wordt het bloed voortdurend in beweging gehouden in de menger. Dit om te zorgen voor een goede menging met het antistollingsmiddel. De display geeft aan hoeveel bloed er in de opvangzak zit. In totaal wordt 400 tot 450 ml. afgenomen.

Na 5 tot 10 minuten is de opvangzak gevuld en wordt de naald verwijderd. Inclusief de voorbereidingen duurt een bloedafname ongeveer een kwartier.

En na afloop is er natuurlijk een beloning voor de gulle donor.

Het bewerken van het bloed

Direct na afname wordt het bloed gekoeld en, tot aan de verwerking, bewaard bij een temperatuur tussen 14 en 18 graden Celsius.

Het bloed wordt voorbereid voor het centrifugeren. De zakken worden in bekers geplaatst die vervolgens nauwkeurig op hetzelfde gewicht gebracht worden.

Het bloed wordt gedurende 10 minuten gecentrifugeerd met een snelheid van 3500 RPM. Tijdens dit proces wordt de temperatuur nauwkeurig op 15 graden Celsius gehouden.

Door het centrifugeren zal het plasma zich af gaan scheiden van de bloedcellen. De gecentrifugeerde zak is hier in de plasma-extractor geplaatst. Bovenin is het bloedplasma zichtbaar en onderin de bloedcellen. De plasma-extractor perst het plasma in een andere zak.

Nadat het plasma is overgebracht naar een andere zak laten we de cellen overlopen naar een derde zak. In deze zak is een bewaarvloeistof aanwezig die er voor zorgt dat de bloedcellen tot 42 dagen houdbaar zijn.

Het eindresultaat is vijf zakken met bloedcellen en een zelfde aantal zakjes met bloedplasma. De cellen zijn bij een temperatuur tussen 4 en 8 graden tot 42 dagen houdbaar. Het plasma wordt ingevroren en kan bij een temperatuur van minder dan -24 graden enkele jaren bewaard worden.

Veelgestelde vragen

Waarom moeten donorhonden minstens 22 kg. wegen?

Voor de bloedafname bij honden wordt gebruik gemaakt van standaard afnamesystemen die ook bij mensen gebruikt worden. De kleinste hoeveelheid bloed die hiermee afgenomen kan worden is 400 ml. en dat gaat natuurlijk niet van een klein hondje.

Heeft een hond last van de bloeddonatie?

Theoretisch zou het uithoudingsvermogen een aantal dagen minder kunnen zijn. In de praktijk wordt hier nooit iets van gemerkt. Honden zijn de dag na de donatie net zo vrolijk en actief als ervoor, en hetzelfde geldt voor katten.

Hoe lang duurt het voordat het bloed weer is aangemaakt?

Hier hebben we een uitgebreid onderzoek naar gedaan met 60 honden. Het bleek dat na 5 tot 7 dagen vrijwel alle honden weer op het Hb (hemoglobine, een maat voor de hoeveelheid bloedcellen) van voor de afname terug waren.

Hebben honden en katten ook bloedgroepen?

Ook honden en katten hebben bloedgroepen. Van iedere donor wordt de bloedgroep bepaald omdat dat, net als bij mensen, van belang is voor een bloedtransfusie. Bij katten kennen we de bloedgroepen A, B en AB. Honden zijn DEA 1.1 positief of DEA 1.1 negatief. Meer informatie over bloedgroepen is te vinden op de pagina bloedgroepen bij de hond en de kat.

Hoe vaak mag een hond of kat bloed geven?

Uit onderzoek blijkt dat honden zonder problemen iedere maand bloed kunnen geven. Bij de EVBN doen we dat niet. Donoren worden maximaal 4 tot 6 maal per jaar opgeroepen om een zak bloed te doneren.

Waarom wordt er een gezondheidsonderzoek gedaan?

Een gezondheidsonderzoek wordt om een tweetal aantal redenen gedaan. In de eerste plaats ter bescherming van de donor. Deze dient gezond te zijn om zonder problemen bloed te kunnen doneren. De tweede reden is bescherming van het dier dat het bloed gaat ontvangen. Een infectie bij de donor zou via de bloedtransfusie namelijk overgebracht kunnen worden.